Uniqa återupptar nu på måndag den 19 oktober arbetet med att åtgärda de bristerna i Dalenparken som har noterats under säkerhets- och garantibesiktningen (Inga kostnader belastar samfälligheten). Arbetet beräknas vara klart senast den 18 december 2020. Det är ett mycket omfattande arbete som leverantören kommer att utföra på nästan samtliga lekytor i parken. I etapp 1 utförde de lekytorna 1 och 2 och de ska nu arbeta vidare med de övriga ytorna 3-10 (se bild).

Detta kommer att innebära att vi måste stänga av de lekytor som Uniqa ska arbeta med. Vi kommer också behöva stäng parkeringsplatser runt Dalenparken. Tre (3 st) parkeringsplatser kommer användas för att lägga arbetsmaterial och kommer att vara stängda fr.om. 19 oktober till  5 november.  Den 5 november och  ca 2 veckor framåt stängs ytterligare 7 p-platser av utefter bollplanen, så att Uniqa kan schakta och transportera bort och tillbaka stora mängder grus/jord från bollplanen innan de lägger på nytt konstgräs.

  • Yta 3-4 – Rutschkanan/sandlådan: De ska här riva bort allt konstgräs. Schakta ur sand/grus och fylla på med nytt material innan nytt konstgräs läggs på. Sandlådan ska flyttas till yta 6.
  • Yta 5 – Gungytan: All sand ska schaktas ur och ny sand ska fyllas på. De ska också ta bort delar av staketet.
  • Yta 6 – Ny placering av sandlådan: Här ska de schakta ur och bygga en ny sandlåda.
  • Yta 7 –  Klätterställningen: De ska här korrigera sättningar runt plattorna.
  • Yta 8 – Tråden: De ska här ta bort trägallren och ersätta dem med stenplattor runt träden samt fylla på med jord/sand/bark.
  • Yta 9 – Fotbollsplanen: Här ska de ta bort allt konstgräs och schakta bort alla underliggande grus och fylla på med nytt underlag och bärlager samt lägga på nytt konstgräs. De ska även fixa till stängslet runt planen.
  • Yta 10 – Gymytan: Här ska de ta bort allt konstgräs och schakta bort underligande underlag och fylla på med nytt grusunderlag och bärlager samt lägga på nytt konstgräs.

Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This