Den 16 september hade Järla sjö samfällighetsförening extrastämma rörande ev. ett införande av laddplatser i Järla sjö.Tre Brf:er avslog propositionen mot bakgrund att de vill ha svar på fler frågor innan de bifaller propositionen. Stämman kom fram till att styrelsen får i uppdrag att ta fram en ny proposition inför budgetstämman 2020. Propositionen ska endast behandla en ansöka om en omprövning av anläggningsbeslutet för GA55/56, så att det är möjligt att införa ladd-platser i Järla sjö.

Samfällighetsföreningen

 

Pin It on Pinterest

Share This