Vi det senaste styrelsemötet beslutade samfällighetens styrelse att Klass 1 personbilar (enligt transportstyrelsen) fortfarande ska gälla för parkering i Järla sjö. Styrelsen beslutade även att göra ett undantag för Klass 1 regeln och det är för klass 2 bilar som får plats inom en parkeringsruta och max är 5 meter långa och 2 meter breda. Dessa klass 2 bilar godkänns också att parkera i Järla Sjö under en 12 månaders provperiod, från och med 1 oktober 2020.
OBS! De som har klass 2 bilar som är sk. företagsbilar måste inneha ett P-tillstånd för företag som fås via tjänsten Parkera.se och betala en månadsavgift på 600 kr/månad via SMSPark/EasyPark.
Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This