Under 6-7 veckor framåt kommer vår leverantör som byggde om Dalenparken starta arbetet med att åtgärda de brister som har noterats under säkerhets- och garantibesiktningen. Det är ett mycket omfattande arbete som leverantören kommer att utföra på samtliga lekytor i parken. Arbetet kommer att delas upp i etapper. Leverantören kommer att börja med lekytorna 1 och 2 (under ca 3 veckor) och då behövs dessa lekytor stängas av.

Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This