Under hösten 2019 och våren 2020 har Järla sjös samfällighets styrelse tagit fram “Trivselsregler” för vårt område. “Nätverket” och Brf:ernas styrelser har varit delaktiga i denna process och inkommit med korrigeringar och synpunkter på “Trivselreglerna” under en remissrunda.

Trivselreglerna är framtagna för att hjälpa oss att skapa de bästa förutsättningarna för oss. Vi som bor här i Järla Sjö har ett stort ansvar för att vår närmiljö ska upplevas som trygg och trivsam samt att området hålls snyggt.

Vid styrelsemötet det 22 juni 2020  tog Samfällighetens styrelse beslut om att dessa trivselregler ska gälla för Järla sjö och att det ligger på Brf:ernas styrelser att ta ansvar för att informera om dessa trivselregler bland sina medlemmar (boende).

Du kan även hitta dessa “Trivselregler för området” på vår hemsida www.jarlasjo.se.

Vi kommer också se över alla våra info.skyltar i området och ta fram ett skyltprogram. Skyltarnas roll och syfte är att välkomna besökare till området och att besökarna ska förstå att de är på privat och inte på kommunal mark. Syftet är också att ge Polisen möjlighet förvisa besökare som är störande och inte tar hänsyn till boende i området. Om vi inte har några info.skyltar (Trivselregler) så kan Polisen inte hjälpa till med detta. Skyltarna är kan också vara ett stöd för boende som själva tar sig mod till att säga till de besökare som inte tar hänsyn till allas trivsel.

Rörande hundar i Nacka kommun och i Järla sjö
Det är fler boende med hund som har skrivit till Områdesförvaltningen för Järla sjö. Det har också förts en diskussion i Facebookgruppen med anledning av skyltningen i Herrgårdsparken.

I Järla sjö så gäller samma regler för hundar som det gör i Nacka kommun, dvs att hundar ska vara kopplade vid offentliga platser som:

  • Gator, vägar, torg, parker eller liknande som är till för allmänheten
  • Bryggor och hamnområden som är tillgängliga för allmänheten

Detta gäller för hundar på badplatser och lekplatser i Nacka:

  • Hundar får inte vistas på allmänna lekplatser.
  • Mellan den 1 oktober – 30 april är hundar välkomna på kommunala badplatser. Under sommarhalvåret får hundarna inte följa med till badplatser.

Ovanstående gäller även för Järla sjös badplatser och området vid badplatserna.

Att rasta sin hund i området och Herrgårdsparken?
Det är självklart tillåtet att rasta sin hund i Järla sjö området, hunden ska vara kopplad och att man som hundägare alltid plockar upp hundbajset efter sin hund.

När det gäller Herrgårdsparken, så är parken ingen rastplats för hundar. Herrgårdsparken är till för alla boende i området. För allas trivsel så ska inte hundar rastas i parken. I parken ska man kunna  sitta och njuta av miljön, spela boule, ha picknick med familj och vänner. Tyvärr så har vi problem idag med att några hundägare inte plockar upp hundbajset efter sin hund och att de låter hunden springa lös i Herrgårdsparken.

Vår trädgårdsleverantör plockar varje vecka upp hundbajs på brygganläggningen, vid strandpromenaden, runt badplatsen, nedanför Brf. Sturegården och Brf. Herrgården och andra på platser i området.

Vi hoppas att du tar till dig dessa “Trivselregler” och att dessa sprids till alla som bor eller besöker området.

Hälsningar

Styrelsen

Pin It on Pinterest

Share This