Det är inte tillåtet att förtöja eller lägga upp; båtar, kanoter, flytbryggor och andra flyt farkoster på Järla sjö samfällighetsförenings mark- och vattenområde!

Från och med den 15 september 2020 kommer samfälligheten att forsla bort alla farkoster som inte har tillstånd av samfälligheten. Farkosterna kan kvitteras ut mot kostnaden för själva bortforslingen.
Vid frågor kontakta samfälligheten via: info@jarlasjo.se

Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This