Den 29:e april till 3:e maj kommer Samfälligheten tillsammans med de Brf:er, som har hus som står på pålar i vattnet, genomföra en dykbesiktning av samtliga stål-/betongpålar och badbryggornas kedjor och bottenfästen. Detta är ett led i översynen och det löpande underhållet av Samfällighetens brygganläggning/betongpir och de fyra fastighetsägarnas (Brf:ernas) huskonstruktioner.
 
Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This