Vår underleverantör Spol & Sug började i förra veckan att slamsuga våra dagvattenbrunnar i området. Vi har drygt 150 stycken sådan brunnar. Arbetet kommer at vara klart i denna vecka.

Att vänta för länge mellan gångerna att slamsuga våra brunnar och sandfällor kan i värsta fall leda till översvämning och mycket stora kostnader. Med rätt frekvens vid slamtömning slipper vi också många andra problem.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This