Programmet i Kyrkviksparken

 • Alla välkomna till Picknick och skoj för barn mellan kl. 11.00 -15.00
 • Politikerna är inbjudna att tala och svara på frågor kl. 11.30- 13.00
 • Båtturer med RAN från Kyrkviksparken runt sjön
 • Egna båtar, kajaker eller segeljollar mycket välkomna

På Sicklaslussens dag den 9 juni är samtliga politiska partier inbjudna till Kyrkviksparken för att presentera sin politik kring dagvattenrening och vilka planer som finns för att skydda och restaurera Järlasjön. Som förberedelse har partierna fått 12 frågor att besvara.

Frågeställningarna handlar om i vad mån partiet kommer att ta initiativ till att:

 1. Restaurera Järlasjön
  Det är av stort allmänintresse att Nackas största och förorenade sjö skyddas från ytterligare övergödning och dess döda botten ges liv igen.
 2. Öka kraven på att dagvattenreningen hanteras lokalt
  Fastighetsägarens ansvar för att lokalt omhänderta dagvattnet (LOD) är grundläggande i både Plan och Bygglagen, Lagen om vattenverksamhet och i Nackas egen föreskrift (Nacka kommuns dagvattenstrategi).
 3. Utreda alternativ till en skärmbassäng
  Detta inkluderar möjligheten att anlägga en reningstunnel till Saltsjön.
 4. Återskapa Kyrkviksparken
  Detta med en strandpromenad med avstängning av Järlaleden för trafik i samband med att Älta/Planiavägen dras under Saltsjöbanan till Värmdövägen.

Du kan läsa mer på  “Rädda Järla sjöns” hemsida, www.räddajärlasjön.nu

Pin It on Pinterest

Share This