Vi söker dig som är intresserad av fastighet- och markfrågor. Samfälligheten har ett sedan Järla Sjö exploaterades ett antal förrättningar/avtal/protokoll som vi idag utgår ifrån avseende gränsdragningsfrågor och beslut m.m.

Nu behöver vi hjälp med det fortsatta arbetet för att kunna ta fram beslutsunderlag avseende gränsdragningar inom Järla Sjö. Ett arbete som kommer leda till en tydligare ansvarsfördelning av risker och kostnader mellan fastighetsägarna i området och samfälligheten

Om du har kunskap och intresse för den här typen av frågor, så ser vi gärna att du kontaktar Henrik Fors, Områdesförvaltare för Järla Sjö Samfällighet, för mer information.

Vi driver detta idag i ett projekt inom ramen för samfällighetens styrelse där Henrik Fors, Jaan Woode och Carina Troedsson ingår.

Intresse? Hör gärna av dig till Henrik Fors för mer information och ett ev. möte med projektgruppen.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This