Styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening har beslutat att återinföra parkeringstillstånd för boende i området. Tillståndet togs bort 2012, då den fysiska 30-dagarsbiljetten ersattes med en digital lösning från SMSPark. I samband med detta slopades också kravet på att ha ett parkeringstillstånd synligt i bilrutan för att kunna parkera med den rabatterade 30-dagarsbiljetten (som för närvarande kostar 400 kronor).

Anledningen till beslutet är den ansträngda parkeringssituationen i vårt område –  en utmaning som kommer att förstärkas i takt med att fler bostäder byggs och står inflyttningsklara. Vi behöver därför skapa en bättre kontroll över vilka som faktiskt parkerar i området – och att vi säkerställer att endast boende i Järla sjö kommer i åtnjutande av den rabatterade 30-dagarsparkeringen. Idag används våra utomhusparkeringar också av andra än boende i området. P-platserna nyttjas tidvis som uppställningsplats för företagsbilar, som infartsparkering eller av boende i omgivande områden.
När den tekniska lösningen är färdigställd kommer det därför återigen att bli ett krav på parkeringstillstånd för boende för att kunna använda nuvarande 30-dagarsbiljetten. Det nya parkeringstillståndet för boende kommer emellertid att vara digitalt och ansökan kommer att göras via Järla sjös hemsida. Det kommer alltså inte finnas behov av ett synligt tillstånd i framrutan.

Vem kan få parkeringstillstånd för boende?
Tillstånd beviljas för alla som bor i Järla sjö, och kommer att begränsas till maximalt två tillstånd per lägenhet. Det första tillståndet är kostnadsfritt, medan det andra kommer att kosta 300 kronor per 30-dagarsperiod. Tillståndet kopplas till personbilens registreringsnummer.
Parkeringstillståndet för boende är tidsbegränsade till ett kalenderår. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse, som kommer att kunna göras via Järla sjös hemsida.

Om man har två bilar, hur stor blir kostnaden då?
Första parkeringstillståndet för boende kommer inte att kosta något, om hushållet bara har en bil blir kostnaden alltså oförändrad, 400 kronor i månaden. Om hushållet har ytterligare en bil, tillkommer kostnad för ett andra parkeringstillstånd på 300 kronor i månaden. Bil nummer två kostar alltså 700 kronor i månaden för att kunna parkera till rabatterat pris.

Vilka regler gäller för motorcyklar?
Motorcyklar kommer också att behöva betala parkeringsavgift, men vi har ännu inte beslutat exakt vilken avgift som gäller, eller ifall parkeringstillstånd ska krävas även för dessa. Vi har även ambitionen att skapa speciella parkeringsrutor avpassade för MC. Vi återkommer i denna fråga.

Vår bil är registrerad på makens företag, och vi använder den när han inte jobbar. Gäller parkeringstillstånd för denna bil?
Det beror lite på hur bilen är registrerad. Är det en tjänstebil, som är inköpt av företaget i syfte att din make ska köra den privat (dvs ifall bilen förmånsbeskattas), gäller parkeringstillståndet för detta fordon (förutsatt att arbetsgivaren intygar nyttjandet av fordonet skriftligt). Är det däremot en företagsbil, som enbart är tänkt att köras i tjänsten – till exempel transportbilar – går det inte att söka parkeringstillstånd. Detta vore i praktiken det samma som att Järla sjös invånare subventionerar parkeringen för enskilda företag.

Det finns dock möjlighet att köpa så kallad företagsparkering, om bolaget har sin verksamhet i Järla sjö. Se information på vår hemsida.

Vilka fordon tillåts?
Tillstånd beviljas för privatregistrerade personbilar, alternativt tjänstebilar som används privat av sökanden. Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar, husbilar samt fordon som används i kommersiell verksamhet (så kallade företagsbilar) – kommer inte att omfattas av parkeringstillstånd för boende. Ägare av denna typ av fordon kommer därför att behöva betala full parkeringstaxa (för närvarande maximalt 50 kronor per dygn).

När börjar tillstånden att gälla?
Vi arbetar för att de nya digitala parkeringstillstånden för boende skall införas ii början av april 2018. Vi återkommer med ytterligare information när lanseringsdatumet närmar sig. Skyltningen i området kommer samtidigt att anpassas till kravet på parkeringstillstånd för boende.

Kommer parkeringsavgiften att höjas 2018?
Nej, avgiften för 30-dagars boendeparkering förändras inte i och med återinförandet av parkeringstillstånd, utan kvarstår på 400 kronor per 30-dagarsperiod. Skillnaden blir att 30-dagarsbiljetten måste kombineras med ett giltigt boendetillstånd för att vara giltigt.

Samfälligheten kommer ut med mer information om parkeringsfrågan framöver via e-post till alla fastighetsägare och Brf-styrelser (De informerar vidare till sina boendemedlemmar och anställda) och via Järla sjös hemsida som i sin tur för vidare informationen till facebookgruppen samt via nätverkets möten.

Styrelsen, Järla sjö samfällighet

Pin It on Pinterest

Share This