Under januari-februari månad gör Nacka kommun geotekniska undersökningar och inmätningar i vårt område. Arbetena kommer utföras av företaget SWECO. Undersökningarna är en del av förprojekteringen för ny bebyggelse längs Värmdövägen samt nya ledningar längs Järla Sjöväg. Du kan i nedanstående bild se vart i området de ska borra.

 

Pin It on Pinterest

Share This