För att få ner hastigheten runt Dalénparken, har samfällighetens styrelse beslutat att anlägga fem asfalterade fartgupp. Arbetet med detta avslutas idag.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This