Inför nästa sommarsäsong vill Samfälligheten bjuda in boende som vill engagerar sig i frågor som berör vår boendemiljö och skyltningar inom Järla sjö till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen kan framåt våren 2018 ge styrelsen några förslag på goda handlingsalternativ som tar till vara olika intressen i vår unika boendemiljö.

Är du intresserad av att delta i arbetsgruppen, skicka ett mail till info@jarlasjo.se .Om det finns underlag för en arbetsgrupp så återkommer Samfälligheten med hur gruppen kan organiseras.

Styrelsen
Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This