Vi ser alla fram emot sommarvärme och tid att njuta av härliga svalkande dopp i Järla sjö. Sommarvärmen för också med sig att större grupper av såväl ungdomar som vuxna tar sig till vår sjölinjes bryggor och strandpromenad.

Den senaste tiden har vi uppmärksammats om att grupper av badande vandaliserat båtar och gjort sitt yttersta för att sänka båtplatsernas bommarna under vattnet. När detta görs kan det tränga in vatten i bommarna så att de vattenfylls och sjunker. Detta har även medfört skadegörelse på själva båtarna. Detta missbruk av vår närmiljö och vandalism behöver vi hjälpas åt att stävja.

Vi vill uppmana alla er och alla boende att observera och uppmärksamma all form av nedskräpning och vandalism samt att föra en dialog med dessa grupper. Ibland räcker det med att tydligt påtala det uppenbart felaktiga i vissa beteenden. Ett problem kan vara att dessa personer sällan tillrättavisas och då riskerar vi att ett oacceptabelt beteende sanktioneras.

Berörda ägare av bryggor, mark och båtar kommer att polisanmäla alla former av vandalism. Insamling av bevisunderlag kan t ex vara fotografier som kan bifogas polisanmälan.

Vi välkomnar de som vill bada att göra det på den fina badbryggan i östra änden av Samfällighetens område vid gränsen mot Lillängen.

Vi ber alla som vistas i och njuter av allt Järla Sjö har att erbjuda att slänga sitt skräp i soptunnorna som finns för detta ändamål. Sommartid sätts större avfallskorgar ut.

Tidigare ordinarie föreningsstämma i Järla Sjö Samfällighetsförening har beslutat om att räddningsstegar skall tas bort sommartid samt att det råder badförbud från bryggor där badstege inte finns. De stegar som är avsedda för badande de s k badstegarna (inte att förväxla med räddningsstegar) finns på plats sommartid och tas bort under vintertid för att inte strandbryggan ska skadas. Tillsammans kan vi verka för att Järla sjö förblir ett trevligt och tryggt område!

Enligt tidigare stämmobeslut kommer också skyltar att beställas omgående och sättas upp snarast.
Skylt 1 Här är det inte tillåtet att bada!
Skylt 2 Trivsel och säkerhet på bryggorna

  • Här visar vi hänsyn till boende och besökare i området. Tänk på ljudvolymen och ta hand om skräp och fimpar efter dig
  • Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att bada från strandpromenaden. Badbrygga finns i östra änden av Samfällighetens område vid gränsen mot Lillängen
  • Livbojar finns utplacerade längs strandpromenaden, ifall olyckan skulle vara framme.

Styrelsen, Järla Sjö Samfällighet

Pin It on Pinterest

Share This