Dalénparken beräknas att bli klar i slutet av april. Förseningen beror på att det har varit för mycket tjäle i marken. Det är fortfarande lite tjäle kvar, men den håller på släppa sitt grepp. Vi förstår att många barn och föräldrar är besvikna att parken inte är färdig. Mer information om Dalénparken kommer framöver.

Pin It on Pinterest

Share This