Den 16 december tog Samfällighetens styrelse beslut om att göra en upprustning av Dalénparken som tidigare informerats om. Byggarbetet har påbörjats och i vår kommer våra barn ha en rolig och utmanande miljö att vistas i. Företaget som hjälper oss heter Uniqa AB. Upprustningen av Dalénparken pågår och i mars kommer parken att vara tillgänglig igen för lek och rekreation. Den gamla bollplanen ersätts av  en multiplan för fotboll, handboll och minibandy och planen kommer inte längre att luta så som den tidigare har gjort.Utöver bollplan kommer att det att finnas möjligheter att klänga, klättra, hoppa på studsmattor, gunga mm. Innehållet i parken kommer att tillgodose och utmana fler åldrar. Det finns t o m några redskap som även vuxna kan leka med. Med den markbeläggning som kommer att finnas kommer underhållet att underlättas och vara mindre kostsamt. Se bifogad bifogad PDF. Här kan du se en film över hur det är tänkt att se ut. OBS! det är en skiss!

 

Pin It on Pinterest

Share This