När Miljögruppen startades för tre år sedan visade besiktningarna på ett stort behov av åtgärder för att komma till rätta med ett tidigare bristande underhåll. Nu har tre års arbete gett resultat och behovet av åtgärder har minskat och vi börjar hamna i ett läge där det mer handlar om att underhålla vår miljö än att rätta till brister.

Järla Herrgård

Herrgårdsparken och Pilt-Carin av Peter Linde.
Foto Bengt Lidforss

  • Under året händer bl a följande:
    Rabatten nedanför Vackra Kullan kommer att fyllas upp med fler rosor och lavendel. Storgatsten kommer läggas längs rabatten för att förhindra att jorden rinner ned på grusgången vid regn.
  • På baksidan av Brf Marketenteriet mot järnvägen till kommer det i stället för den befintliga gräsytan bli en cykelparkering.
  •  På grusytan vid Winborgsväg 30 kommer också att bli cykelparkering.
  • Skorstensgrunden vid Brf Klosterstranden kommer att repareras.

Från och med i år införs årliga rutiner för underhåll av grusgångar och grusytor och beskärning av våra träd i syfte att bevara vår miljö samtidigt som vi kan hålla en jämn årlig kostnad.

Pin It on Pinterest

Share This