Riktlinjer för snöröjningen inom Järla sjö

Här är våra riktlinjer för snöröjningen i vårt område. Snöberedskap håller vi under perioden 15 november till 31 mars. Snöröjningen startar först efter att det har snöat minst 5 cm och som oftast efter det har slutat att snö. Snöröjningen följer uppgjorda...

Status införandet av digitala P-tillstånd i Järla sjö

Samfälligheten arbetar för fullt med att förbereda införandet av digitala parkeringstillstånd i området för boende och företagare. Datumet för införandet är ännu inte fastställt, men vi siktar på att det kommer att införas i början av april. Vi återkommer med exakt...

Järla sjö kanotklubb finns nu på Facebook

Är du intresserad av kajakpaddling, bor i Järla sjö och tänker skaffa en kajak kan du höra av dig till Järla sjö kanotklubb, kanotklubben@jarlasjo.se....

Mobilt kretslopp och miljöstation i Nacka – se turlista!

Nacka vatten och avfall AB informerar här om årets turlistor för den Mobila kretsloppscentralen samt den Mobila miljöstationen. Hjälpa till att sprida detta till alla grannar! Mobil kretsloppscentral Den Mobila kretsloppscentralen är ett koncept som består av en...