Eldningsförbud i Stockholm/Nacka

Den senaste tidens värme och torka gör att det är hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen i Stockholm har därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela länet. Förbudet gäller tills vidare. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån...

PEAB stänger ner infartsparkering till Järla sjö!

PEAB har idag börjat att stänga av delar av infartsparkeringen till Järla sjö idag, pga att parkeringen har börjat användas som en boplats. Anledningen till att PEAB inte kan stänga av hela parkeringen på en gång, beror på att vissa av bilarna betalar en månadshyra....

Målning av parkeringslinjer 24 och 25 juni!

Vi kommer nu i juni att förbättringsmåla våra parkeringsplatser i området. Det är inte gjort sedan området byggdes. Vi kommer att behöva stänga av många p-platser då p-platserna måste städas av innan målning och det kommer säkert ställa till lite problem för dig som...

Järla sjö samfällighetsförenings förvaltningsberättelse för 2018

Igår den 22 maj hade Järla sjö samfällighetsförening stämma. Nedan presenteras förvaltningsberättelsen för 2018. Ändamål och historik Järla Sjö Samfällighetsförening bildades vid förrättningssammanträde 2001-12-11. 2002 är dock året som föreningen började sitt arbete....