Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Järla sjö är en stor samfällighetsförening och består av tjugo medlemmar, dvs. arton bostadsrättsföreningar och två kommersiella ägare. Samfällighetsföreningen äger och har i uppdrag att förvalta och utveckla områdets; vägar, trottoarer, trappor, utomhusparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar och pumpgropar, pumpar, belysning, våra parker och grönområden, träd och buskar samt hela brygganläggningen, källsorteringsstationen, inkommande/utgående vatten, snöröjning i området och förrådsutrymmen.

Belysningen släcks på bollplanen!

Vi har nu kopplat in tidur i dom två stolparna på bollplanen, så nu släcks belysningen mellan kl. 22:00 och 24:00....

20 st. nya cykelplatser på Garverigränd!

Nu har vi fått 20 st. nya cykelplatser på Garverigränd. Vi vill nu att ni som ställer era cyklar utefter Castellos väggar och ni som låser fast era cyklar i smidesräcket istället framöver använder dessa platser....

Cykelställ utanför Castello!

Vi kommer i morgon, tisdag den 28 november, att upprätta cykelställ utefter smidesräcket utanför Castello på Garverigränd. Vi ber er som idag har cyklar fastlåsta där – att flytta era cyklar. Cyklar som är i vägen och fastlåsta kommer leverantören att flytta på....