Ny ansvarig för Miljögruppen

Sedan augusti har ansvaret för Miljögruppen lämnats över till Torben Vincentsen. Restaureringen av planteringen kring dagvattenavloppet vid badbryggan är ett av mina sista beställningar. Arbetet pågår för fullt och det är inte ogräs – även om det är det intryck...
Fett och skräp orsakar stopp, problem och stora kostnader!!

Fett och skräp orsakar stopp, problem och stora kostnader!!

Vi servar och rengör våra pumpar/pumpgropar (24st/6st) två gånger per år samt underhållsspolar en spillvattenledning utefter Winborgsväg för att förebygga stopp. Idag upptäckte vi tyvärr att vår stora pumpgrop vid Winborgstorg var full av fett (flera hundra kg som...

Slamsugning av dagvattenbrunnar

Vår underleverantör Spol & Sug började i förra veckan att slamsuga våra dagvattenbrunnar i området. Vi har drygt 150 stycken sådan brunnar. Arbetet kommer at vara klart i denna vecka. Att vänta för länge mellan gångerna att slamsuga våra brunnar och sandfällor kan...

Ökad trafiksäkerhet i området – Pollare & farthinder

I ett led att öka säkerheten för barn och skolungdomar i området, har styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening beslutat att införa farthinder, pollare och tydligare skyltar på flertal ställen i området. Anledningen till detta är den snabbt tilltagande...