Stämman beslutade att laddplatser ska införas i Järla Sjö

Samfällighetens styrelse har fått i uppdrag av stämman den 24 maj att införa laddplatser i området, både utomhus och i våra garage. Införandet ska ske stegvis och utbyggnaden ska vara skalbar och spridd på olika platser i området. Styrelsen har i uppdrag att påbörja...
Avstängning av P-platser/vägar vid Stalands v25/v26!

Avstängning av P-platser/vägar vid Stalands v25/v26!

Region Stockholm bygger ut tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort. Som en del i deras kontrollprogram installerar de så kallade skyddsinfiltrationsanläggningar i området där tunnelbanan byggs ut.

Gångbryggan ”Öster om Piren” öppnas upp runt midsommar!

Gångbryggan ”Öster om Piren” kommer att öppnas upp för gångtrafik redan runt midsommar. Vädret har varit gynnsamt för att kunna rengöra och skyddsmåla gångbryggans stålkonstruktion, vilket har gjort att det har gått fortare en planerat.

Pin It on Pinterest