Elbilsparkering

El-Ladd platser i garagen

Det finns idag tre reserverade parkeringsplatser för elbilar i det ”Stora garaget” på Winborgs väg 24 och en elbilplats i ”Lilla garaget” på Gustaf de Lavals Väg 5. Månadsavgiften för en elbilsplats är 1 400 kronor (inkl. laddning) och hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid.

För att kunna ställa dig i garagekön och/eller hyra en garageplats i ett av garagen, måste du vara registrerad ägare till fordonet och vara folkbokförd på en adress i Järla sjö.

P-tillstånd gäller även för de som har garageplats i samfällighetens garage, enligt de parkeringsregler som gäller för området. Läs mer om digitala P-tillstånd.

– Samfälligheten håller på att utreda förutsättningarna för att etablera fler el-laddplatser i området, dvs både utomhus och i våra garage. Samfälligheten har i augusti 2018 lämnat in en ansökan till Klimatklivet. Vår ansökan är nu under bearbetning hos myndigheterna.

Kön till garagen hanteras av Apcoa och anmälan till denna görs till uthyrning@apcoa.se. Här hittar du mer information om parkering i samfällighetens garage.

Om El-laddplatser

Det finns idag tre reserverade parkeringsplatser för elbilar i det ”Stora garaget” på Winborgs väg 24 och en elbilplats i ”Lilla garaget” på Gustaf de Lavals Väg 5. Månadsavgiften för en elbilsplats är 1 400 kronor (inkl. laddning) och hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid.

För att kunna ställa dig i garagekön och/eller hyra en garageplats i ett av garagen, måste du vara registrerad ägare till fordonet och vara folkbokförd på en adress i Järla sjö.

P-tillstånd gäller även för de som har garageplats i samfällighetens garage, enligt de parkeringsregler som gäller för området. Läs mer om digitala P-tillstånd.

– Samfälligheten håller på att utreda förutsättningarna för att etablera fler el-laddplatser i området, dvs både utomhus och i våra garage. Samfälligheten har i augusti 2018 lämnat in en ansökan till Klimatklivet. Vår ansökan är nu under bearbetning hos myndigheterna.

Det är Samfällighetens underleverantör Parkando som sköter om alla hantering av våra garage.

 • köhantering (digital),
 • tilldelning av garageplats
 • kontraktshantering (digitalt via Mobilt Bank-ID),
 • avisering/betalningsalternativ
 • access till våra förrådsutrymmen med hjälp av en APP/Mobiltelefonen alt. ”blipp/tagg-nyckel”
 • kommunikation via e-post/APP:en inför städning och underhåll

Till höger, i menyn, finner du kontaktuppgifter till Parkandos kundtjänst och en genväg till Onlinetjänsten som hanterar: ”Köanmälan” och ”Mina sidor”

Villkor för att hyra en el-laddplats i garaget

För att kunna hyra en garageplats, måste du vara registrerad ägare till fordonet och vara folkbokförd på en adress i Järla sjö.

Undantag är:

 • Om du bor i andra hand, ska du vid anmodan kunna uppvisa ett intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
 • Om du har en tjänstebil eller en förmånsbil ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
 • Om du har en hyrbil ska du vid anmodan kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
  Om du lånar bil ska du mot anmodan kunna visa ett intyg, som är ifyllt och är undertecknad av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd för en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
 • Om du har en företagsbil i tjänsten och företaget inte har verksamhet i Järla sjö, ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.

Nya hyresgäster från och med 2019-01-01 har rätt till att hyra en garageplats per hushåll i något av samfällighetens tre garage. Hyresgäster som har två garageplatser innan 2018-31-12 bibehåller tillsvidare sina garageplatser.

Bilhyresgäster erbjuds en ”oreserverad plats” i något av garagen, dvs det erbjuds inga fasta P-platser, förutom för de som erbjuds en El-laddplats som för närvarande är fasta platser.

Hyresgäst av reserverade el-laddplats äger ingen besittningsrätt till sin garageplats.

MC-hyresgäster erbjuds reserverade MC-platser  i något av samfällighetens garage. Det är endast tillåtet att parkera sin MC inom markerad plats

Garageplatserna uthyres i befintligt skick och får endast användas för parkering av bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar och husbilar är inte tillåtna att parkera i garaget.

För innehavare av garageplats för bil med tillgång till uttag för elbilsladdning, gäller att laddning endast är tillåten på sådan anvisad plats. (Dvs inte via eluttag, utan samfällighetens explicita godkännande)

Tilldelad garageplats är inte en del av bostadsrätten eller lägenheten. Vid överlåtelse av lägenhet och att du flyttar ifrån Järla sjö återgår garageplatsen till samfälligheten.

Nyttjande av el-uttag (exempelvis underhålls laddning av startbatteri) får endast ske i samråd med samfälligheten.

Laddning av elfordon är endast tillåtet på avsedda laddplatser.

Till höger i menyn kan du se hur hyresavtalen ser ut i pdf.

Köanmälan

Du ställer dig i garagekö genom att registrera dig via en digitala onlinetjänst, enligt nedanstående process.

 • Klicka på ”Knappen” nedan, så öppnas det en ny flik i din webbläsare.
 • Skriv in ditt personnummer, namn och mobiltelefonnummer.
 • Du kan fritt sedan välja ett eller flera alternativ som passar dina behov bäst.
 • Om du vill ha e-postaviseringar löpande med köstatus bevakning, så klickar du även detta då du registrerar dig.
 • Avsluta med att trycka på knappen – ”Logga in & ställ mig i kö”.
 • En e-postbekräftelse sänds till din e-postadress

Du kan när som helst logga in till ”Mina sidor” med Mobilt Bank-ID och se din ansökan och ändra:

 • dina uppgifter
 • dina ansökningspreferenser
 • betalmedel (Autogiro, brevfaktura eller E-faktura) och se betalstatus samt skriva ut fakturor mm

Köregler

 • Garage kölistan ordnas utefter det datumet då intresseanmälan registrerades och utefter de preferenskriterier som har valts vid köanmälan. Det innebär att du bara får erbjudanden som matchar dina önskemål/behov.
 • De som idag hyr en garageplats och vill byta garage blir först erbjuden en garageplats. Därefter går ett erbjudande vidare till den som har stått längst i förrådskön inom den förrådsstorlek som har önskats.
 • Ett erbjudande (inkl. ett avtal som ska godkännas med Mobilt Bank-ID) kommer till dig via e-post.
 • Du har sju dagar på dig att tacka ja till ett erbjudande.
 • Om den som har fått ett erbjudande tackar nej går erbjudandet till nästa person i turordningen och så vidare.
 • Du kan tacka nej 2 ggr till en garageplats som erbjuds och fortsätta behålla din plats i kön för en garageplats. Därefter tas du ur kön och får själv registrera en nya ansökan via onlinetjänsten som du når på vår hemsida.

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

 • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
 • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
 • Röda - privata och reserverade p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Facebook

Prenumerer på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This