Nacka Energis ansökan till Naturvårdsverket har blivit godkänd. Tyvärr så kommer Nacka Energi behöva göra om ansökan då det kommit nya EU-direktiv som innebär att elnätsföretag inte får bedriva annan verksamhet än nätverksamhet. Nacka Energi har därför gjort en ny ansökan via dotterbolaget Nacka Energi Energitjänster. Detta medför en fördröjning på ca. fyra månader innan Laddplatsprojektet kan komma igång då Naturvårdsverket hanterar alla ansökningar i turordning.

Arbetet med att ta fram texter, skyltar, reglerverk, prisättning och uppdatering av hemsidan mm fortskrider. Under februari 2024 kommer information om intresseanmälan för “Laddrätter” och köhantering för garagen. Informationen kommer via Järls sjös hemsida, Facebookgrupp och via Brf:ernas styrelsers infomationskanaler.

Samfälligheten genomförde en presentation av Laddprojektet i november 2023 som besöktes av ca 55 deltagare. På mötet presenterades status i pågånde arbete. Samfälligheten återkommer februari/mars med mer detaljer runt rutiner för parkering och laddning samt prissättning. Samfälligheten kommer i nuläget inte att sprida underlaget som presenterades på mötet i november 2023, eftersom det fortfarande är ett levande arbetsmaterial som till viss del kommer att förändras.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This