Vår stora pumpgrop vid Winborgstorg som samlar upp allt spillvatten från alla boende i Järla sjö var idag full av fett (flera hundra kg) som sitter fast på väggarna/pumparna i pumpgropen. Fettet som hamnar i spillvattenledningarna stelnar när det kyls ner och bildar avlagringar inuti rören. I fettet och avlagringarna fastnar sedan skräp som exempelvis trasor eller våtservetter och allt vävs samman till stora klumpar. Fettavlagringarna bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas, som även ger frätskador på ledningar och utgör en hälsorisk och lockar råttor till ledningsnätet. Fett klumparna orsakar även omfattande skador på våra ledningar. Stoppen kan även leda till översvämningar och göra att orenat avloppsvatten rinner ut på Winborgsväg och i Järla sjön. I pumpgropen fanns även kläder, trasor, tamponger, matrester och annat skräp som inte ska spolas ner i toaletten!

Att serva, reparera pumpar och förebygga större problem kostar mycket pengar för oss som bor här i Järla sjö!
Vi äger själva spillvattenledningsnätet i Järla sjö och det är bara gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det vill säga spillvatten som motsvarar det som ett normalhushåll genererar. Matfett, våtservetter och annat skräp som slängs i avloppet gör att det blir stopp i spillvattenledningsnätet (vi har flera km spillvattenledningar i vår mark) och i våra pumpgropar och pumpar (24st) som samlar upp spillvatten från flertal av våra bostadsrättsföreningar. Därför kan du som boende här hjälpa till att spara pengar till oss alla genom att:

  • torka ur stekpannan
  • aldrig hälla fritös-oljan i vasken! Häll den i en pet-flaska!
  • hälla fett från konserver i mat-avfallspåsen eller i soppåsen
  • samla överblivet matfett i en pet-flaska som sedan läggs i soppåsen
  • använda en soptunna i badrummet för våtservetter och annat skräp

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This