Du är välkommen på ett informationsmöte rörande ett införande av laddplatser i Järla sjö onsdagen den 22 november, kl. 18:30.

Samfälligheten kommer att införa laddplatser i Järla sjö förutsatt att Naturvårdsverket godkänner Nacka Energis ansökan om det 50-procentiga bidraget. Samfälligheten har ingått ett samarbete med Nacka Energi för att få hjälp med ett införande av laddplatser i Järla sjö. Nacka Energi kommer tillsammans med Parkando att kunna erbjuda både “Parkeringsladdning” och “Korttidsladdning” som en abonnemangstjänst till dig som har laddbehov. Valet i upphandlingen föll på Nacka Energi då deras totalerbjudande visade den bästa totalekonomin för hela laddplatsanläggningen, kopplade kringtjänster och att de även kunde erbjuda oss ett konkurrenskraftigt el-pris vid laddning.

Laddplatserna kommer att införas stegvis i våra garage och utomhus. Målet är att de första laddplatser kommer att vara installerade vid årsskiftet 2023/24. Installationsarbeten kommer att pågå fram till sommaren 2024.

Du som har laddbehov kommer att kunna köpa en “Laddrätt” som en tilläggstjänst till ditt P-tillstånd via Parkandos kundportal. På informationsmötet den 22 november, kl. 18:30 kommer vi berätta – om hur laddningstjänsten kommer att fungera, parkering, antal laddstationer, tekniska lösningar, priser och regler vid laddning m.m. Det kommer också att finnas utrymme för frågor.

Mer information om inför mötet och plats kommer senare under hösten.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This