Du är välkommen till informationsmöte om ett införande av laddplatser i Järla sjö onsdagen den 22 november, kl. 18:30.

Samfälligheten kommer att införa laddplatser i Järla sjö förutsatt att Naturvårdsverket godkänner Nacka Energis ansökan om det 50-procentiga bidraget. Samfälligheten har ingått ett samarbete med Nacka Energi för att få hjälp med ett införande av laddplatser i Järla sjö. Nacka Energi kommer tillsammans med Parkando att kunna erbjuda både “Parkeringsladdning” och “Korttidsladdning” som en abonnemangstjänst till dig som har laddbehov. Valet i upphandlingen föll på Nacka Energi då deras totalerbjudande visade den bästa totalekonomin för hela laddplatsanläggningen, kopplade kringtjänster och att de även kunde erbjuda oss ett konkurrenskraftigt el-pris vid laddning.

Laddplatserna kommer att införas stegvis i våra garage och utomhus. Målet är att de första laddplatser kommer att vara installerade vid årsskiftet 2023/24. Installationsarbeten kommer att pågå fram till sommaren 2024.

Du som har laddbehov kommer att kunna köpa en “Laddrätt” som en tilläggstjänst till ditt P-tillstånd via Parkandos kundportal. På informationsmötet den 22 november, kl. 18:30 kommer vi berätta – om hur laddningstjänsten kommer att fungera, parkering, antal laddstationer, tekniska lösningar, priser och regler vid laddning m.m. Det kommer också att finnas utrymme för frågor.

Datum: 22 november
Plats: Lavallhallen
Tid: kl. 18:30

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This