Den 10 april kommer gångbryggan mellan “Grodplätten” och Brf. Vasagården samt Winborgs torg stängas av för gångtrafik. I år ska vi genomföra etapp 3 (ytorna 6 & 7, se bild ovan). Winborgstorg kommer att stänglas in (se bild till höger) och användas som arbets- och avlastningsplats för containers, maskiner, trävirke mm. En gångväg för de boende i “Sjöhuset” (Brf. Klosterstranden) kommer att upprättas, så att boende kan ta sig till Winborgs väg.

Reparations- och underhållsarbetet beräknas pågå under perioden; april t.o.m. mitten av september 2023. Om vi har tur med vädret, kan vi ev. bli klara tidigare.

Bakgrunden till det omfattande reparations- och underhållsarbetet av gångbryggan och strandlinjen, är att det uppdagades ett flertal brister i samband med en besiktning som gjordes 2020 av gångbryggan. Besiktningen visade på; rostbildning, rostskador, slarvigt utförda svetsfogar och kapningar på stålkonstruktionen samt en bitvis kraftig erodering utefter strandlinjen, vilket bland annat har medfört att L-stöden som håller uppe Winborgstorg har underminerats.

För att åtgärda dessa brister ska allt trävirke (som också är i dåligt skick ersättas med nytt trävirke) på gångbryggan demonteras och transporteras till deponi, stålräcken kapas samt att belysningsstolpar och elkablar tas bort. Därefter tar markarbetena vid. Det ska schaktas fram I-balkar som nu ligger i grus/jord, gjuta in pålar som inte är ingjutna samt åtgärda underminerade L-stöden (eventuellt byta ut ut dem) och byta till större dagvattenrännor mm. När detta arbete är klart ska stålkonstruktionen rengöras och skyddsmålas för att sedan återställa gångbryggan med ett nytt trävirke likt det nuvarande utseendet.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This