Installation av infiltrationsanläggning
Region Stockholm bygger ut tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort. Som en del i deras kontrollprogram installerar de så kallade skyddsinfiltrationsanläggningar i området där tunnelbanan byggs ut. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad AB med underentreprenör MR Entreprenad AB på uppdrag av Region Stockholm och är en fortsättning på det grävningsarbete som utfördes i juni 2022. Mer information om tunnelbaneprojektet.

Påverkan
Området vid Stalands kommer att spärras av under byggtiden (se bild). Trafiken och gående kan komma att påverkas något, men avledning av gång och bilvägar görs i så fall. Det kommer inte låta speciellt mycket, då det är ett grävarbete i jord. När infiltrationsanläggningen är klar kommer endast ett skåp synas, det är härifrån som styrning av vattenflöden görs.

Dag och tid
Det tar 1-2 arbetsveckor att utföra kvarstående arbete för infiltrationsanläggningen och ska utföras under vecka 44 och vecka 45. Arbetet utförs dagtid.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This