Samfällighetens styrelse beslutade på styrelsemötet den 25 oktober att höja förråds- och garageavgiften med 25% (en garageplats höjs från 900 kr/mån till 1125 kr/mån och laddplats från 1400kr/mån till 1750 kr/mån) samt att avgiften för besöksparkeringen höjs från 10 kr/tim. till 15Kr/tim. Grundprincipen är att garagen och förråden helt ska stå för sina egna kostnader och intäkter.

Bakgrunden till prishöjningen för förråden beror framför allt på att samfälligheten nu är en momspliktig verksamhet. Anledningen till garagens prishöjning beror på en kostnads- och intäktsanalys som visade att garagen har gått minus sedan många år tillbaka och beror på att garagen har stora lån och räntekostnader. Det är utomhusparkeringen som genom åren har subventionerat garagen och det kommer utomhusparkeringen även fortsättningsvis göra framöver. Nu när räntorna och elen har stigit så kraftigt beslutade styrelsen att höja priset till den nivå den borde ha legat på innan räntekostnaderna drog iväg. Prishöjningen gäller fr.o.m. 1 januari 2023.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This