Vi vill uppmärksamma er om att vi har skyltat om och ändrat ordningen lite för de olika sorterings fraktionerna i vår källsorteringsstation samt köpt in några nya kärl.

Källsorteringsstation är bara till för förpackningar, dvs – Färgade/Ofärgade glasförpackningar, Metallförpackningar. Pappersförpackningar och Plastförpackningar samt Tidningar/trycksaker. Tyvärr är det flertal boende i vårt området som varje vecka ställer av – Lysrör/ljuskällor, lampor, batterier, farligt avfall, skor/kläder, bord/stolar, elektronik och annat grovavfall – i vår källsorteringsstation. Detta orsakar stora extra kostnader för de Brf:er och boende som är anslutna till GA85 (Källsorteringsstationen).

  • Bara förpackningar
  • Sortera fraktionerna rätt
  • Platta till stora kartonger (ta bort frigolit/plast) och stuva ner dem smart i kärlen!
  • Hjälp till att hålla station ren!

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This