Den 7 september 2022 hade Järla sjö samfällighetsförening en extrastämma eftersom fyllnadsval krävdes för val ny ordförande, ledamöter och suppleanter. På stämman valdes det in två nya ledamöter och två  suppleanter. Ny ordförande för samfällighetens styrelse valdes Linus Heden. Klicka här och se hela styrelsen.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This