Om du är osäker över hur olika avfall ska sorteras, så kan du nu läsa om hur olika slags avfall ska sorteras. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner, då det är vi Järlasjöbor som själva får bekosta allt extraarbete som uppstår då avfall sorteras på fel sätt. Kostnaden hamnar på din månadshyra.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This