Installation av infiltrationsanläggning
Region Stockholm bygger ut tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort. Som en del i deras kontrollprogram installerar de så kallade skyddsinfiltrationsanläggningar i området där tunnelbanan byggs ut. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad AB med underentreprenör MR Entreprenad AB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan
Ett område vid Stalands kommer att spärras av under byggtiden. P-platser, trafiken och gående vid Stalands kommer att påverkas något, men en avledning av gång och trafik att görs. Det kommer inte låta speciellt mycket, då det är ett grävarbete i jord. När infiltrationsanläggningen är klar kommer endast ett skåp synas, det är härifrån som styrning av vattenflöden görs. Mer information från Region Stockholm och Tunnelbaneprojektet.

Dag och tid
Det tar ca 1-2 arbetsveckor att bygga infiltrationsanläggningen och ska utföras under vecka 25 och vecka 26 (Före och efter midsommar). Arbetet utförs dagtid.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This