Gångbryggan “Öster om Piren” kommer att öppnas upp för gångtrafik redan runt midsommar. Vädret har varit gynnsamt för att kunna rengöra och skyddsmåla gångbryggans stålkonstruktion, vilket har gjort att det har gått fortare en planerat. Återmonteringen av överliggare, belysningsstolpar och stålräcken kommer troligtvis utföras i augusti.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This