Några parkeringsplatser (se bifogad bild) vid Stalands kommer att vara avstängda fr.o.m. måndag den 25/4, kl. 12:00 t.o.m. tisdagen den 26/4, kl. 23:00. Anledningen är att Region Stockholm ska genomföra ett infiltrationstest.

Ett infiltrationstest går ut på att man infiltrerar vatten ner i marken via ett grundvattenrör under en period av från några timmar till flera veckor beroende på vilket typ av test det är. Manuella grundvattenmätningar utförs kontinuerligt i närliggande grundvattenrör (mätintervallet kan variera från 1 gång per timme till några gånger i veckan). I detta fall utförs ett kort test på 1 dag (ca 10-12 timmar).

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This