Gångbryggan “Öster om Piren” stängs av helt den 19 april för gångtrafik pga underhålls- och reparationsarbeten. Även fyra (4 st) P-platser kommer att stängas av den 19 april och vara stängda under tiden då arbetet pågår som arbetsplats och avlastningsplats (containers, maskiner, trävirke mm).

En besiktning av gångbryggans stålkonstruktion visade på – rostbildning, rostskador och slarviga utförda svetsfogar och kapningar – av olika dignitet. Dessa brister behöver åtgärdas innan problemen blir så pass stora att stålkonstruktionen måste bytas ut och till en långt högre kostnad.

För att åtgärda bristerna måste allt trävirke (som är i dåligt skick) på gångbryggan demonteras och transporteras till deponi, stålräcken måste kapas och läggas av vid sidan samt att belysningsstolpar och elkablar tas bort, innan arbetet med att rengöra och skyddsmåla stålet kan utföras. Därefter åter monteras nytt trävirke på gångbryggan likt nuvarande utseende.

Projektet är svårt att tidsplanera då målningsarbetet är väder och temperatur beroende. Arbetet  beräknas pågå under perioden; april t.o.m. augusti, vilket innebär att bryggan öppnas igen i september.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This