Region Stockholm kommer den 4-5 april borra för nya grundvattenrör i Järla Sjö. 8 st P-platser kommer att stängas av den 4 april mellan kl. 07:00-15:00 vid Stalands möbler. Region Stockholm har i enlighet med gällande miljödom för utbyggnad av tunnelbana till Nacka och Söderort krav avseende bl.a. avsänkning av grundvatten. För att kunna uppfylla kraven enligt miljödomen och motverka eventuella grundvattenavsänkningar i Järla Sjö, behöver Region Stockholm anlägga en infiltrationsanläggning med tillhörande ledningar för vatten och elförsörjning inom Järla Sjö.

Ett första steg är att Region Stockholm behöver göra grundvattennivåmätningar genom att installera tre (3 st) grundvattenrör på tre valda platser i Järla Sjö (Winborgsväg och Stalands kundparkering), dvs borra ner i marken.  Borrningen tar mellan ca 4-6 timmar per grundvattenrör och man kan borra 1-2 stycken per dag. Borriggen är 2×4 meter. Den kommer att placeras så den inte är i vägen. De spärrar av lite runt arbetsplatsen, så ingen förbipasserande riskerar att få stänk på sig. Det kommer dock låta en del under tiden man borrar och vi kommer att behöva stänga några P-platser på Winborgsväg och vid Stalands kundparkering under tiden arbetet pågår.
När borrningen och installationen av grundvattenrören är klar, så lämnas endast ett mindre brunnslock i marken där manuella grundvattenmätningar utförs regelbundet under hela tunnelbanebygget.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This