Järla sjös riktlinjer för snöröjningen i området.

  • Snöberedskap håller vi under perioden 15 november till 31 mars.
  • Snöröjningen startar först efter att det har snöat minst 5 cm torr snö eller 3 cm blöt snö och som oftast efter det har slutat att snö.
  • Snöröjningen följer uppgjorda snöröjningsplaner för gångbanor, trappor, vägar och torg samt för soprummen. Prioriteten i snöröjningsarbetet ligger på gångtrafiken i området. Våra handskottare skottar utanför våra dörrar, soprum och trappor. De mindre maskinerna kör våra trottoarer och den stora maskinen kör huvudvägarna i området.
  • Snöröjning på gångbanor, torg och trappor ska vara färdigställd inom 6 timmar. Efterarbete ska vara färdigställt inom 10 timmar.
  • På huvudvägnät ska snöröjning vara färdigställd inom 4 timmar och efterarbete färdigställt inom 10 timmar.
  • Vi lagrar all snö på utpekade snölagringsplatser då det är alldeles för dyrt att transportera bort snön. Behovet av borttransporter kan dock uppstå när befintliga lagringsresurser är fulla inom området.
  • Halkbekämpning ska utföras i den omfattning som erfordras för att upprätthålla en god säkerhet.
  • Sandupptagning ska vara färdigställt runt den 30 april.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This