Nacka Energi kommer att behöva fortsätta att gräva upp hela sträckan mellan Järla Gårdsväg och Gustaf de Lavals väg/Turbinhallen. Anledningen är att de måste byta ut den kabel som nu ligger i backen pga kabelfel.
Detta kommer att innebära att parkeringsplatserna utefter Turbinvägen kommer att behövas stängas av under grävning- och reparationsarbetet. Ni som idag har era bilar parkerade utefter Turbinvägen måste flytta er bil omgående.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This