Dykföretaget Sventab har nu etablerat sig öster om sjöpiren med flytpråmar och flytlänsar. De ska utföra reparationen av pålarna som håller upp Samfällighetens brygganläggningen och några av husen som ligger utefter strandlinjen.

Allt reparationsarbete kommer i stort sätta att utföras utifrån vattnet med hjälpa av dykare. Arbetstiderna kommer att vara vardagar mellan kl. 06:30 till 18:30. Under dagtid kommer delar av gångbryggan att behövas stängas av för gångtrafik. OBS! Det är INTE tillåtet att bada inom inom arbetsområdet (flytlänsarna) eller att beträda pråmarna.

Under denna vecka (v36) kommer Sventab påbörja reparationsarbetet med de skadade pålarna som håller upp brygganläggningen och husen öster om sjöpiren. När dessa pålar är reparerade kommer Sventab flytta pråmarna till andra sidan sjöpiren och fortsätta reparationsarbetet. Reparationsarbetet beräknas vara klart innan den 31 december eller innan isen hinner att lägga sig på Järla sjön. Flytbryggan som idag ligger framför Brf. Klosterstranden kommer i samband med detta också att flyttas till Piren för att de ska kunna komma åt pålarna under huset.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This