Har du elbil – eller funderar på att införskaffa en!

Efterfrågan på laddplatser I Sverige och i Järla Sjö ökar kraftig. Järla sjö samfällighetsförening har i uppdrag av stämman i november 2020 att utreda möjligheterna att införa xy antal laddplatser i våra garage och utomhus. För att skapa oss en bild av hur stort behovet ser ut idag och i framtiden, skulle vi behöva din hjälp att svara på några frågor.

Är det möjligt att kunna erbjuda elbilsladdning i Järla sjö?
Järla sjös parkeringsmodell bygger på att det INTE finns några fasta parkeringsplatser utan bara s.k. ”fria P-platser” som innebär att parkering sker i mån av plats, även om man har betalat sin p-avgift. I Järla sjös parkeringsmodell ingår även att besökare till området delar på samma P-platser som de boende/företagare som finns i området.

För att kunna erbjuda laddning till, så många boende som möjligt, undersöker vi om det går, inom vår befintliga parkeringsmodell för boende- och besöksparkering och inom samfällighetslagens ramar, att anlägga:

  • 2-4 laddplatser för enbart laddning (exempelvis Gustaf de Lavals Torg eller utefter Gustaf de Lavals väg). Efter avslutad laddning (max 2 timmar) måste bilen flyttas till en vanlig parkeringsplats i området för undvika p-böter.
  • 4-6 laddplatsområden utomhus med xy antal laddplatser per laddplatsområde där man både kan parkera och ladda sin bil. Efter avslutad laddning (max 8 timmar och fasta tidsintervall) måste bilen flyttas till en vanlig parkeringsplats i området för undvika p-böter.
  • x laddplatser för besökare etableras på Stalands kundparkering, Bara besökare till Stalands kan stå och ladda på dessa platser under dagtid. Under kvällstid gäller P-laddplatstillståndet för boendeparkering.
  • x antal laddplatser i våra tre garage.

De som har laddbehov måste köpa ett P-laddplatstillstånd för ca 190 – 320 kr/månad (Ej bestämt). Laddningen betalas separat med hjälp av en ”tagg” eller en App eller med ett kreditkort beroende på vilken leverantör som JSS väljer att samarbeta med.

Om vår utredning kommer fram till att det är ekonomiskt och juridiskt möjligt att anlägga laddplatser i området, kommer samfälligheten presentera förslaget på stämman i höst. Vid positivt beslut ansöker sedan Samfälligheten medel via Klimatklivet, som är Naturvårdsverkets finansieringsprogram för denna typ av investeringar.

Denna enkät är inte längre tillgänglig.

Kontakta info@jarlasjo.se om frågor.

 

Pin It on Pinterest

Share This