I mitten av augusti (Vecka 34) i år kommer vi påbörja reparationsarbetet av pålgrundläggningen som håller upp Samfällighetens brygganläggningen och några av husen som ligger utefter strandlinjen.

En dykbesiktning av pålgrundläggningen gjordes september 2018 och som visade på ett antal brister av olika dignitet; – på brygganläggningen och även på Brf. Fyren, Brf Klosterstranden, Brf Vasagården och Brf Järla Strands pålar i vattnet. Ett utrednings- och projekteringsarbete startades i syfte att ta fram ett upphandlingsunderlag och en efterföljande upphandling samt en ansökan om vattenverksamhet har sänds in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beviljade vår ansökan med ett antal restriktionen, bland annat att grumlande arbeten i vattenmiljön inte får göras mellan 1/4 – 31/8.

I juni 2021 tecknades samfälligheten och bostadsrättsföreningarna ett avtal med dykentrepenören Sventab. De kommer att påbörja sin etablering nere vid vattnet i mitten av augusti. Ni kommer därför se; flytpråmar, flytlänsar och dykare utefter brygganläggningen. Flytbryggan som idag ligger framför Brf. Klosterstranden kommer  att flyttas till Piren. Allt arbete kommer stort sätta att utföras utifrån vattnet vilket kommer att innebära att gångbryggan inte kommer att behövas stängas av för gångtrafik.

Reparationsarbetet beräknas vara klart innan den 31 december eller innan isen hinner lägga sig på Järla sjön.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This