Den 31 maj är det tobaksfria dagen. Tack er för att ni av omtanke för våra barn och unga jobbar för rökfria miljöer:

  • på lekplatser
  • på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem
  • i restauranger och caféer, men även utanför på uteserveringar,
  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.

Den som äger eller har verksamhet i en lokal eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Det ska finnas skylt uppsatt med information om rökförbudet, men det finns inga krav på hur skylten ska se ut. Om ni ser någon som röker så prata med personen om vad som gäller.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens sida www.rokfrimiljo.nu

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This