Samfälligheten har under 2020 upphandlat ny leverantör för områdets trädgård- och områdesskötsel. Etni tar över skötseln från Habitek (tidigare IoT) från och med 1 april 2021. Etni använder sig i huvudsak av eldrivna verktyg och kör miljöklassade bilar. De har även påbörjat ett arbete med att byta ut sina fordon och maskiner till eldrivna alternativ om det är möjligt. Ni kan läsa mer om dem på Etnis hemsida.

Habitek kommer finnas kvar i området tills alla grus som finns på våra gator är borttaget. Vi tackar Habitek och deras personal för den tid de har varit här i området.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This