Under senare tid har det förekommit att medlemmar som lägger upp reklam, tips, och länkar till olika varor och tjänster som man önskar lyfta fram i vår Facebookgrupp. Facebookgruppen ägs av Järla sjö samfällighetsförening och som också har satt upp de gruppregler som gäller för gruppen. Dessa regler finns att läsa under ”Gruppregler”.
Marknadsföring och försäljning är inte tillåtet, vilket framgår tydligt i de regler som ALLA medlemmar godkänt. Om man inte har godkänt gruppreglerna kan man inte heller vara medlem på sidan. Observera att man också måste vara boende i Järla Sjö för att vara medlem i Järla sjös Facebookgrupp. Marknadsföring, försäljning av produkter/tjänster, erbjudanden eller andra kommersiella aktiviteter kan inte marknadsföras via denna Facebooksida, – dessa inlägg tas bort.

För de som dock önskar sälja något på samfällighetens mark (tex på torget), krävs ett skriftligt tillstånd av Samfälligheten, om tillstånd ges kan marknadsföring ev. förekomma på Järla sjös hemsida och Facebookgrupp.

Vid eventuella frågor skicka e-post till: info@jarlasjo.se

God Jul & Gott Nytt ÅR!
Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This