Garantiarbetena i Dalénparken fortsätter enligt plan och vi kommer nu behöva stänga av sju parkeringsplatser utefter bollplanen fr.o.m. torsdag den 5 nov, kl. 08:00 t.o.m. fredagen den 20 nov. Uniqa behöver dessa P-platser då de nu ska börja schakta och transportera bort stora mängder grus från bollplanen och gymytan utanför bollplanen. De tre P-platser som nu är avstängda vid Dalénparken kommer att öppnas upp igen på torsdag.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This