Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Att skydda barns och ungas hälsa är ett av lagens huvudsyften. Rökfria miljöer är:

  • på lekplatser
  • på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem
  • vid idrottsanläggningar

Den som äger eller har verksamhet i en lokal eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Det ska finnas skylt uppsatt med information om rökförbudet, men det finns inga krav på hur skylten ska se ut. Om ni ser någon som röker så prata med personen om vad som gäller. Områdesförvaltningen kommer att sätta upp skyltar i området.

Rökfria miljöer är även:

  • i restauranger och caféer, men även utanför på uteserveringarna.
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
  •  utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.

Kolla gärna på youtube och läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om rökfrimiljö.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This