I ett led att öka säkerheten för barn och skolungdomar i området, har styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening beslutat att införa ett antal asfalterade farthinder och pollare i området. Anledningen till detta är den snabbt tilltagande trafiksituationen med fler varu- & mattransporter, lastbilar, tekniska förvaltare och bilister som alla åker alldeles för fort.
Idag etableras två farthinder utefter Winborgsväg, ett farthinder vid infarten till vändzonen nära skolentrén (Brf. Turbinhallen) och två farthinder utefter Vackra Kullans väg.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This