Även i år är det mycket sand på våra vägar och trottoarer vilket gör att det kommer att ta tid att få bort all sand och grus. Ni får gärna hjälpa till genom att sopa ut sanden runt era bilar och gångvägar ut på de större vägarna. Flytta gärna även era bilar så att arbetet underlättas för vår underleverantör.

Planen att vi i början av april (vecka 12) ska påbörja arbetet med att ta bort sanden/gruset från våra trottoarer och vägar. Vi kan dock inte börja med arbetet för än att det är plusgrader under natten. Gatorna måste också vara lagom fuktiga för att arbetet ska fungera effektivt och att det inte ska damma.

Sopningen kommer att ske i flera steg. Vi kommer börja med att blåsa och sopa bort sanden på vår brygganläggning. Därefter kommer vi att sopa ut sanden på huvudgatorna, så att den stora sand-upptagningsmaskinen kan ta upp sanden/gruset. Den stora sand-upptagnings-maskinen är planerad att komma till området i mitten/slutet av april (v14).

I mitten i slutet av maj (vecka 20 och vecka 21) är också planen att vi ska linjemåla våra parkeringsplatser.  Det är ett projekt som kommer att behövas delas upp i flera etapper och att vi kommer att behöva stänga av de parkeringsytor som ska målas under några dagar. Mer information om linjemålningen kommer i slutet av april.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This