Under februari 2019 kommer du behöva att förnya ditt P-tillstånd. Om boendetillståndet då inte förnyas, riskerar du att få kontrollavgift. Mer information om hur du ska gå tillväga för att förnya ditt P-tillstånd kommer att sändas ut i slutet av januari 2019.

God Jul & Gott Nytt ÅR

Järla sjö samfällighetsförening och Parkera.se

Pin It on Pinterest

Share This