Järla sjö samfällighetsförening har sagt upp avtalet med APCOA som sedan ett antal år har hanterat; kö-lista, tilldelning, avtal och avisering av garageplatser i våra tre garage. Den nya leverantören heter Parkando och de kommer från och med 1 januari 2019 med hjälp av en digital självbetjäningsportal och en kundtjänst erbjuda följande tjänster:

  • köhantering (digital),
  • tilldelning av plats i garage och i förråd
  • kontraktshantering (Mobilt Bank-ID),
  • avisering/betalningsalternativ
  • access till garage och förrådsutrymmen med hjälp av APP/Mobiltelefonen alt. “blipp/tagg-nyckel”
  • kommunikation via e-post/APP:en inför städning och underhåll

FÖR DIG SOM HAR GARAGEPLATS ELLER STÅR I KÖ FÖR EN GARAGEPLATS
Du som idag har garageplats kommer under november (v47/v48) att få en uppsägning av din garageplats från APCOA. Tillsammans med uppsägningen finnas även ett informationsblad som beskriver hur du ska gå tillväga för att behålla din garageplats i Parkandos lösning.

OBS! Från och med 1 januari 2019, kommer du som har garageplats i ett av Samfällighetens garage – ”Stora garaget” på Winborgsväg 24, ”Övre garaget” på Winborgsväg 16 eller ”Lilla garaget” på Gustaf de Lavals väg 5 – även behöva ett P-tillstånd, enligt de parkeringsregler som gäller för området. Du finner mer information om P-tillstånd på Järla sjös hemsida (www.jarlasjo.se )

Du som idag står i kön för en garageplats bibehåller din plats i kön, enligt den kö-lista som APCOA överlämnar till samfälligheten. Du kommer under november/december få mer information om hur du ska gå tillväga för att behålla din köplats.

FÖR DIG SOM HAR ETT FÖRRÅD ELLER STÅR I KÖ FÖR ETT FÖRRÅD
Du som idag hyr ett förråd i ett av Järla sjös förrådsutrymmen kommer under november (v48/v49/v50) också få mer information om hur du ska gå till väga då all administration tas över av Parkando.

Du som idag står i kön för ett förråd bibehåller din plats i kön, enligt den kö-lista som Järla sjös Områdesförvaltning har hanterat. Du kommer få mer information under december om hur du ska gå tillväga för att behålla din köplats.

HYRESAVISERING FÖR JANUARI 2019 HANTERAS AV PARKANDO
Hyresaviseringen för januari 2019 – för såväl förråd och garage – kommer fortsättningsvis att hanteras av Parkando, och med början i december 2018. Aviseringen kommer att ske månadsvis.

BYTE AV ACCESS TILL VÅRA GARAGE OCH FÖRRÅD
Vi har även installerat ett nytt access-system som gör att ni utöver tagg/blipp kan öppna dörr/port med mobiltelefonen, via Parkando APP:en som laddas ned från APP-Store och Google-Play. APP:en är gratis. I avtalsprocessen återfinns instruktioner för hur man kommer igång med Parkando APP:en. Obs! – Notera att det skall vara Nya Parkando APP:en.

Den befintliga tagg/blippen kommer att fungera till och med 21 januari 2019. Vecka 3, 2019 kommer ni som har godkänt avtalet att få en ny tagg/blipp hemskickad som ett komplement till APP:en, har man inte godkänt avtalet före 16 januari tappar man sin garageplats. För den som inte har en modern mobiltelefon (inte kan ladda ner Nya Parkando APP:en), kommer det att finnas en traditionell ”blipp/tag-nyckel”.

Övergången till Parkando och implementeringen av den nya total-lösningen för hantering av våra garage och förråd kan komma att innebära vissa inkörningsproblem. Vår och Parkandos ambition är att göra allt för att övergången sker så smidigt som möjligt!

Har du frågor rörande bytet av leverantör och access-system, så är du välkommen att e-posta dina frågor till info@jarlasjo.se. Vår hemsida rörande garage och förråd kommer att uppdateras under november/december.

Med vänliga hälsningar

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This